Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) “Tôm đông lạnh – Yêu cầu kỹ thuật”.
Họ và tên hot
Thư điện tử hot
Nhập thư điện tử theo định dạng: tuyenpro@yahoo.com
Điện thoại hot
Địa chỉ hot
Tiêu đề hot
Nội dung góp ý hot
Mã xác thực hot
Các ý kiến góp ý

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO