Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo: Dự thảoThông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT)
Họ và tên hot
Thư điện tử hot
Nhập thư điện tử theo định dạng: tuyenpro@yahoo.com
Điện thoại hot
Địa chỉ hot
Tiêu đề hot
Nội dung góp ý hot
Mã xác thực hot
Các ý kiến góp ý

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO