Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ” thay thế quy định tại Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/8/2017
Họ và tên hot
Thư điện tử hot
Nhập thư điện tử theo định dạng: tuyenpro@yahoo.com
Điện thoại hot
Địa chỉ hot
Tiêu đề hot
Nội dung góp ý hot
Mã xác thực hot
Các ý kiến góp ý

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO