Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo: Công văn số 2225 /QLCL-CL2 ngày 22/10/2018 về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT
Họ và tên hot
Thư điện tử hot
Nhập thư điện tử theo định dạng: tuyenpro@yahoo.com
Điện thoại hot
Địa chỉ hot
Tiêu đề hot
Nội dung góp ý hot
Mã xác thực hot
Các ý kiến góp ý

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO