Tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản    
Cập nhật: 05/09/2013 01:49
Xem lịch sử tin bài

Tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản Ngày 26/8/2013 Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1494 /QLCL-VP về việc tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO