Liên kết - tiện ích
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ
Cập nhật: 02:12 - 24/12/2021

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ

Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025” Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025”
Cập nhật: 03:47 - 25/11/2021

Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025”

Công văn số 1533/QLCL-KHTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng  công tác quản lý ATTP năm 2021 Công văn số 1533/QLCL-KHTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP năm 2021
Cập nhật: 03:51 - 23/11/2021

Công văn số 1533/QLCL-KHTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP năm 2021

Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh , thành phố giai đoạn 2021-2025 Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh , thành phố giai đoạn 2021-2025
Cập nhật: 09:55 - 18/11/2021

Giấy mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm” Giấy mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm”
Cập nhật: 04:36 - 05/11/2021

Trong khuôn khổ triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về phổ biến tiêu chuẩn/chứng nhận về chất lượng nông sản, thực phẩm tại Việt Nam đã ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông...

Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến tháng 11/2021) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến tháng 11/2021)
Cập nhật: 11:13 - 02/11/2021

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm  chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững  giai đoạn 2021 - 2025 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Cập nhật: 03:02 - 22/10/2021

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp cần phát triển tích hợp “Đa giá trị” Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp cần phát triển tích hợp “Đa giá trị”
Cập nhật: 08:57 - 07/10/2021

Tài liệu họp trực tuyến ngày 05/10/2021 về Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản  giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025 Tài liệu họp trực tuyến ngày 05/10/2021 về Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả...
Cập nhật: 05:22 - 01/10/2021

Giấy mời hội nghị trực tuyển góp ý dự thảo chương trình phối hợp với Thành phố Hà Nội Giấy mời hội nghị trực tuyển góp ý dự thảo chương trình phối hợp với Thành phố Hà Nội
Cập nhật: 05:17 - 01/10/2021


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO