Liên kết - tiện ích
Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
Cập nhật: 09:31 - 06/09/2022

Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm

Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022
Cập nhật: 10:23 - 01/06/2022

Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022

Giấy mời Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022 Giấy mời Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022
Cập nhật: 04:36 - 27/05/2022

Giấy mời Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022

Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 15/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 15/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam...
Cập nhật: 02:47 - 11/05/2022

Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 15/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam...

Phê duyệt kết quả xét tuyển Viên chức vòng 2 Phê duyệt kết quả xét tuyển Viên chức vòng 2
Cập nhật: 06:37 - 29/04/2022

Phê duyệt kết quả xét tuyển Viên chức vòng 2

Quyết định số 1099/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25/3/2022 ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 Quyết định số 1099/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25/3/2022 ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp...
Cập nhật: 03:54 - 25/03/2022

Quyết định số 1099/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25/3/2022 ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp...

Quyết định số 516/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/01/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp Quyết định số 516/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/01/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp
Cập nhật: 08:54 - 22/03/2022

Quyết định số 516/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022  của Thủ tướng Chính phủ) Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
Cập nhật: 05:00 - 16/03/2022

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ
Cập nhật: 02:12 - 24/12/2021

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ

Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025” Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025”
Cập nhật: 03:47 - 25/11/2021

Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025”


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO