Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2021    
Cập nhật: 24/03/2021 08:20
Xem lịch sử tin bài

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2021 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2021

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO