Thông báo thời gian và nội dung xét tuyển viên chức năm 2021    
Cập nhật: 05/08/2021 09:40
Xem lịch sử tin bài

Thông báo thời gian và nội dung xét tuyển viên chức năm 2021 Thông báo thời gian và nội dung xét tuyển viên chức năm 2021

Ngày 14/6/2021 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Thông báo số 756/TB-QLCL-VP về thời gian và nội dung xét tuyển viên chức năm 2021, kèm theo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển (Chi tiết xin xem file đính kèm tại đây).

1. Hành chính Quản trị

2. Cung ứng dịch vụ

- Luật-Nghị định và Thông tư

- TCVN 17065_2013

TCVN 17021-1_2015

- TCVN 11892-1-2017

- TCVN 22000_2018

3. Kế toán

4. Kiểm nghiệm Hóa học

5. Kiểm nghiệm Sinh học

- Luật, Nghị định, Thông tư

TCVN6507 tu 1-4 va TCVN8129_2019

-  TCVN ISO_IEC17025_2017

-  TCVN 6404_2016

-  TCVN 8128_2015

6. Lấy mẫu tham gia kiểm tra 

- Luat-Nghi dinh-van ban hop nhat TT48-16-02

TCVN 5276-5277_1990 Va TCVN 7925_2018

TCVN9027_2011 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc, lấy mẫu

7. Thủ quỹ

8. Tổng hợp, chứng nhận 

- Luật

- Nghị định

- Quyết định_Thỏa thuận

Thông tư v Văn bản hợp nhất Thông tư 48_16_02
Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO