Thông báo phạm vi kiểm soát dư lượng thủy sản nuôi năm 2024 - Khu vực Trung Bộ    
Cập nhật: 16/01/2024 09:31
Xem lịch sử tin bài

Thông báo phạm vi kiểm soát dư lượng thủy sản nuôi năm 2024 - Khu vực Trung Bộ

Chi tiết xem tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO