Thông báo kết quả giám dư lượng tháng 3 năm 2023 - Khu vực Trung Bộ    
Cập nhật: 12/04/2023 04:47
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả giám dư lượng tháng 3 năm 2023 - Khu vực Trung Bộ Kết quả dư lượng tháng 3/2023 - Trung Bộ

Kết quả xem tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Thông báo kết quả giám dư lượng tháng 9 năm 2023 - Khu vực Trung Bộ - (10/10/2023 09:26) Thông báo phát hiện dư lượng vượt mức cho phép Bình Định - (09/10/2023 07:20) Thông báo kết quả giám dư lượng tháng 3 năm 2023 - Khu vực Trung Bộ - (11/04/2023 09:25) Thông báo kết quả giám dư lượng tháng 3 năm 2023 - Khu vực Trung Bộ - (11/04/2023 08:43) Thông báo số 7005/TB-BNN-VP ngày 07/10/2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 8,9 và kế hoạch trọng tâm cuối năm 2020 - (08/10/2020 04:41) Thông báo số 1941/TB-BNN-VP ngày 17/3/2020 Kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019 - (18/06/2020 01:31) Thông báo số 3801/TB-BNN-VP ngày 08/6/2020 ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 - (09/06/2020 09:58) Thông báo kết luận số 646/TB-BNN-VP ngày 21/01/2020 tại Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 - (03/02/2020 09:39) Thông báo kết quả xếp hạng địa phương về triển khai công tác quản lý ATTP nông lâm thuỷ sản năm 2018 - (19/11/2019 08:11)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO