Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 9/2023- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 10/10/2023 03:11
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 9/2023- khu vực Trung bộ.

Chi tiết Xem "tại đây"

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO