Thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản    
Cập nhật: 13/08/2012 01:25
Xem lịch sử tin bài

Thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thực hiện chủ trương củng cố tổ chức Đảng cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chọn Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị điểm của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) để rút kinh nghiệm, chỉ đạo trong thời gian tới.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy Bộ, Chi bộ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã hoàn tất các điều kiện cần thiết và ngày 14/10/2011,Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định lập Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trên cơ sở Chi bộ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2011-2015 gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Như Tiệp - Bí thư, Cục trưởng
2. Đồng chí Trần Bích Nga - Phó bí thư, Phó Cục trưởng
3. Đồng chí Lê Bá Anh - Ủy viên, Phó Cục trưởng
4. Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Ủy viên, Chánh Văn phòng
5. Đồng chí Nguyễn Đình Thụ - Ủy viên, Giám đốc Cơ quan Nam bộ
6. Đồng chí Bùi Thị Nhàn - Ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm vùng 1
Đồng thời, Đảng ủy Bộ chỉ định Ủy ban Kiểm tra đảng ủy do đồng chí Trần Bích Nga-Phó Bí thư làm Chủ nhiệm.
Để tiếp tục củng cố tổ chức Đảng cơ sở , Đảng ủy Bộ cũng đã ban hành các quyết định lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục gồm:
- Chi bộ Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1;
- Chi bộ Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ;
- Chi bộ Nghiệp vụ;
- Chi bộ Tổng hợp
Lễ Công bố các Quyết định được tổ chức trang trọng vào ngày 4/11/2011 và vinh dự được đón tiếp đồng chí Diệp Kỉnh Tần- Thứ trưởng, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, đồng chí Vũ Xuân Thủy- Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cục cùng tham gia lễ công bố.
Việc thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là bước quan trọng gắn kết chặt chẽ sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống Cục nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp &PTNT giao. 
Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Đảng bộ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình củng cố tổ chức.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO