Tham gia ý kiến trả lời Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra chuyên ngành    
Cập nhật: 19/12/2016 10:09
Xem lịch sử tin bài

Tham gia ý kiến trả lời Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra chuyên ngành Công văn số 10786/BNN-QLCL ngày 19/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến trả lời Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra chuyên ngành

Xem chi tiết tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO