Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015    
Cập nhật: 06/08/2013 01:46
Xem lịch sử tin bài

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015 Ngày 21/5/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 1165/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt dự án Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015; Ngày 01/4/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 686/QĐ-BNN-QLCL Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo dự án

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO