Liên kết - tiện ích
Quyết định số 5523/QĐ-BNN-CCPT ban hành chương trình kiểm soát  ATTP thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang EU Quyết định số 5523/QĐ-BNN-CCPT ban hành chương trình kiểm soát ATTP thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang EU
Cập nhật: 09:58 - 24/12/2023

Quyết định số 5523/QĐ-BNN-CCPT ban hành chương trình kiểm soát ATTP thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang EU

Công nhận Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chế biến nông sản Công nhận Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chế biến nông sản
Cập nhật: 09:33 - 15/12/2023

Ngày 14 tháng 12 năm 2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã ban hành 03 Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật (TBKT) lĩnh vực chế biến nông sản do Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm...

Bộ Tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp Bộ Tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp
Cập nhật: 04:39 - 16/11/2023

Các chuyên đề chính - Chuyên đề 1: Tổng quan nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 2: Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 3: Tiêu chuẩn, hệ thống quản lý và chứng nhận hữu cơ. - Chuyên...

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 03/VBHN-BNNPTNT NGÀY 23/2/2023 HỢP NHẤT THÔNG TƯ 38/2018/TT-BNNPTNT VÀ THÔNG TƯ 32/2022/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VIỆC THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 03/VBHN-BNNPTNT NGÀY 23/2/2023 HỢP NHẤT THÔNG TƯ 38/2018/TT-BNNPTNT VÀ THÔNG TƯ 32/2022/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VIỆC THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG,...
Cập nhật: 09:04 - 04/04/2023

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT
Cập nhật: 02:03 - 03/04/2023

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 23/2/2023 hợp nhất Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 32/2023/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 23/2/2023 hợp nhất Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 32/2023/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu
Cập nhật: 02:44 - 15/03/2023

Hợp nhất Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 32/2023/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

Công văn số 7499/BNN-TY ngày 09/11/2022 vv tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản Công văn số 7499/BNN-TY ngày 09/11/2022 vv tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản
Cập nhật: 04:34 - 09/11/2022

Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ ngày 14/12/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ ngày 14/12/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy...
Cập nhật: 03:39 - 30/12/2021

Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ ngày 14/12/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy...

Công văn số 8552/BNN-QLCL ngày 16/12/2021 về việc góp ý cho Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 Công văn số 8552/BNN-QLCL ngày 16/12/2021 về việc góp ý cho Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
Cập nhật: 08:20 - 17/12/2021

Công văn số 8552/BNN-QLCL ngày 16/12/2021 về việc góp ý cho Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030

Công văn số 1591/QLCL-CL1 ngày 30/11/2021 hướng dẫn đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc theo Lệnh 248-249 Công văn số 1591/QLCL-CL1 ngày 30/11/2021 hướng dẫn đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc theo Lệnh 248-249
Cập nhật: 10:26 - 01/12/2021


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO