Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022    
Cập nhật: 01/06/2022 10:23
Xem lịch sử tin bài

Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022

Xin xem tài liệu tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm - (06/09/2022 09:31) Giấy mời Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022 - (27/05/2022 04:36) Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 15/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam... - (11/05/2022 02:47) Phê duyệt kết quả xét tuyển Viên chức vòng 2 - (29/04/2022 06:37) Quyết định số 1099/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25/3/2022 ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp... - (25/03/2022 03:54) Quyết định số 516/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/01/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp - (22/03/2022 08:54) Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) - (16/03/2022 05:00) TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ - (24/12/2021 02:12) Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025” - (25/11/2021 03:47)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO