Quy định về IUU của thị trường EU    
Cập nhật: 26/01/2016 12:16
Xem lịch sử tin bài

Quy định về IUU của thị trường EU

A. QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM:

1.Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác (thay thế Thông tư số 28/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011), tải tại ĐÂY.

2. Công văn số 226/QLCL-CL1, ngày 04/2/2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc hướng dẫn thực hiện xác nhận thủy sản khai thác theo Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015, tải tại ĐÂY.

B. QUY ĐỊNH CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU:

1. Quy định của Liên minh Châu Âu (EC) số 1005/2008, ngày 29/09/2008 về thiết lập hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, và không theo quy định (viết tắt là Quy định IUU), tải tại ĐÂY.

2. Quy định chi tiết kỹ thuật EC số 1010/2009 ngày 22/10/2009 Ủy ban Châu Âu (EC)  để thực hiện Quy định IUU, tải tại ĐÂY

3. Một số văn bản sửa đổi bổ sung Quy định EC số 1005/2008 và Quy định EC số 101/2009:

- Quy định EC số 86/2010 ngày 29/01/2010 của Ủy ban Châu Âu, tải tại ĐÂY

- Quy định EC số 395/2010 ngày 07/5/2010 của Ủy ban Châu Âu, tải tại ĐÂY

- Quy định EC số 202/2011 ngày 01/3/2011 của Ủy ban Châu Âu, tải tại ĐÂY

C. MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Sổ tay hướng dẫn thực hành quy định IUU của EC, tải tại ĐÂY

 2. Danh mục mã số hải quan của EC đối với Thủy sản và sản phẩm thủy sản (Combined Nomenclature-CN), tải tại ĐÂY

3. Danh sách Cơ quan thẩm quyền các nước được EU công nhận là các nước có tàu treo cờ hợp tác trong hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ IUU, chi tiết xin xem tại ĐÂY

 

Tham khảo Quy định IUU của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản, Liên minh Châu Âu (DG-MARE) tại website: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO