Quy định của Cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký Danh sách doanh nghiệp    
Cập nhật: 05/09/2022 02:04
Xem lịch sử tin bài

Quy định của Cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký Danh sách doanh nghiệp

Quy định số G/SPS/N/BRA/1184/Add.2/Corr.3 của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng thực phẩm Braxin (MAPA) về đăng ký bổ sung, sửa đổi thông tin, rút tên cơ sở trong Danh sách các cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu vào Braxin sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản và sản phẩm thủy sản). Theo đó, MAPA đã ban hành kèm theo Quy định nêu trên hệ thống biểu mẫu đăng ký mới thay thế cho biểu mẫu trước đây. 

Chi tiết nội dung Quy định bằng tiếng Bồ Đào Nha và bản dịch tiếng Anh không chính thức xin xem tại ĐÂY

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO