Quay lại
Số hiệu | 87/2021/TT-BTC
Tên văn bản | Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Trích yếu |
Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Ngày ban hành | 08/10/2021
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 143      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 22/2024/NÐ-CP 27/02/2024
2 82/2023/NÐ-CP 28/11/2023
3 72/2023/NÐ-CP 26/09/2023
4 22/2023/QH15 23/06/2023
5 56/2022/TT-BTC 16/09/2022
6 08/2022/TT-BKHÐT 31/05/2022
7 89/2021/TT-BTC 11/10/2021
8 21/CT-TTg 05/08/2021
9 65/2021/TT-BTC 29/07/2021
10 54/2021/TT-BTC 06/07/2021
11 60/2021/NÐ-CP 21/06/2021
12 35/2021/TT-BTC 19/05/2021
13 11/2021/QÐ-TTg 17/03/2021
14 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020
15 41/2020/NÐ-CP 08/04/2020
16 63/2019/NÐ-CP 11/07/2019
17 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
18 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
19 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
20 254/QÐ-TTg 22/02/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO