Quay lại
Số hiệu | 07/2021/TT-TTCP
Tên văn bản | Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Trích yếu |
Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành | 01/10/2021
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 406      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/2021/TT-TTCP 01/10/2021
2 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021
3 06/2021/TT-TTCP 01/10/2021
4 01/2021/TT-BNNPTNT 18/03/2021
5 970/QÐ-BNN-QLCL 08/03/2021
6 7562/BNN-PC 30/10/2020
7 08/2020/TT-BLÐTBXH 15/10/2020
8 27/2020/QÐ-TTg 21/09/2020
9 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
10 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
11 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
12 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
13 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
14 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
15 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
16 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
17 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
18 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
19 169/KH-QLCL 12/02/2020
20 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO