Quay lại
Số hiệu | 21/CT-TTg
Tên văn bản | Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Trích yếu |
Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Ngày ban hành | 05/08/2021
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 134      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 54/2021/TT-BTC 06/07/2021
2 60/2021/NÐ-CP 21/06/2021
3 35/2021/TT-BTC 19/05/2021
4 11/2021/QÐ-TTg 17/03/2021
5 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020
6 41/2020/NÐ-CP 08/04/2020
7 63/2019/NÐ-CP 11/07/2019
8 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
9 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
10 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
11 254/QÐ-TTg 22/02/2017
12 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
13 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
14 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
15 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
16 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
17 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
18 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
19 2614/QLCL-TC 14/10/2015
20 2596/QLCL-TC 13/10/2015

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO