Quay lại
Số hiệu | 76/NQ-CP
Tên văn bản | Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Trích yếu |
76/NQ-CP
Ngày ban hành | 15/07/2021
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 297      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 101/2020/NÐ-CP 28/08/2020
2 90/2020/NÐ-CP 13/08/2020
3 26/2020/NÐ-CP 28/02/2020
4 12/2019/NÐ-CP 04/11/2019
5 205-QÐ/TW 23/10/2019
6 21-HD/BTCTW 18/10/2019
7 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
8 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
9 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
10 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
11 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
12 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
13 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
14 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
15 30/CT-TTg 30/10/2018
16 28/CT-TTg 18/09/2018
17 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
18 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
19 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
20 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO