Quay lại
Số hiệu | 54/2021/TT-BTC
Tên văn bản | Thông tư 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (điều chỉnh hiệu lực thực hiện chế độ đồi dưỡng CBCC)
Trích yếu |
Thông tư 54/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 Thông tư 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (điều chỉnh hiệu lực thực hiện chế độ bồi dưỡng CBCC)
Ngày ban hành | 06/07/2021
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 134      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 21/CT-TTg 05/08/2021
2 60/2021/NÐ-CP 21/06/2021
3 35/2021/TT-BTC 19/05/2021
4 11/2021/QÐ-TTg 17/03/2021
5 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020
6 41/2020/NÐ-CP 08/04/2020
7 63/2019/NÐ-CP 11/07/2019
8 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
9 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
10 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
11 254/QÐ-TTg 22/02/2017
12 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
13 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
14 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
15 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
16 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
17 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
18 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
19 2614/QLCL-TC 14/10/2015
20 2596/QLCL-TC 13/10/2015

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO