Quay lại
Số hiệu | 60/2021/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Trích yếu |
Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành | 21/06/2021
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 134      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 21/CT-TTg 05/08/2021
2 54/2021/TT-BTC 06/07/2021
3 35/2021/TT-BTC 19/05/2021
4 11/2021/QÐ-TTg 17/03/2021
5 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020
6 41/2020/NÐ-CP 08/04/2020
7 63/2019/NÐ-CP 11/07/2019
8 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
9 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
10 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
11 254/QÐ-TTg 22/02/2017
12 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
13 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
14 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
15 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
16 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
17 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
18 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
19 2614/QLCL-TC 14/10/2015
20 2596/QLCL-TC 13/10/2015

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO