Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 31   Hiển thị    kết quả / trang
STT Tiêu đề Đính kèm
1
Mẫu Sổ đăng ký văn bản đến
2
Phiếu ghi lại thông tin
3
Phiếu trình văn bản đi
4
Phiếu xử lý văn bản đến
5
Quản lý văn bản đi đến
6
Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng
7
Xem xét của Lãnh đạo
8
Thông báo về việc xem xét
9
Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo
10
Hành động phòng ngừa
11
Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa
12
Yêu cầu hành động khắc phục
13
Hạnh động khắc phục
14
Sổ theo dõi kết quả KPH
15
Báo cáo sự không phù hợp
16
Kiểm soát công việc KPH
17
Báo cáo đánh giá
18
Phiếu ghi chép đánh giá nội bộ
19
Kế hoạch đánh giá nội bộ
20
Đánh giá nội bộ

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO