Bộ Tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp    
Cập nhật: 16/11/2023 04:39
Xem lịch sử tin bài

Bộ Tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp Các chuyên đề chính - Chuyên đề 1: Tổng quan nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 2: Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 3: Tiêu chuẩn, hệ thống quản lý và chứng nhận hữu cơ. - Chuyên đề 4: Thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 5: Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 6: Công tác kiểm tra sau chứng nhận.

Kính gửi các anh chị quan tâm Mã QR để tài toàn bộ tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang