Công thư gửi Cơ quan thẩm quyền các nước về yêu cầu chứng nhận cho lô hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU    
Cập nhật: 18/08/2023 02:29
Xem lịch sử tin bài

Công thư gửi Cơ quan thẩm quyền các nước về yêu cầu chứng nhận cho lô hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU Công thư gửi Cơ quan thẩm quyền các nước về yêu cầu chứng nhận cho lô hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU

Chi tiết văn bản tải tại đây:  công văn số 629 (vn) cv 629 (en)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang