Kế hoạch số 782 /KH-UBND ngày 19/4/2016 hành động giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030    
Cập nhật: 29/04/2016 02:35
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang