Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 8/2022- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 07/09/2022 02:26
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 8/2022- khu vực Trung bộ.

Xem chi tiết "tại đây"

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang