Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 7/2022- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 09/08/2022 10:21
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 7/2022- khu vực Trung bộ.

Xem chi tiết "tại đây"

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang