Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục hồi chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản    
Cập nhật: 24/09/2021 11:28
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục hồi chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục hồi chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang