Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP    
Cập nhật: 29/11/2022 02:01
Xem lịch sử tin bài

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP

TT

Tên tổ chức

Mã số

Giấy chứng nhận

Lĩnh vực

I

Đăng ký hoạt động thử nghiệm

1       

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi Cục chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh

TN 13-18 BNN

05/GCN-QLCL ngày 31/8/2020

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bệnh động vật.

15/GCN-QLCL ngày 25/5/2022  Thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, xét nghiệm bệnh, thuốc thú y

   2     

Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật - Chi cục Thú y vùng VI

TN 14 - 18 BNN

01/GCN-QLCL ngày 05/01/2023

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bệnh động vật. 

Trung tâm chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 1

TN 23 - 18 BNN

03/GCN-QLCL ngày 14/2/2023


Hóa học, sinh học trên nền thực phẩm, đất, nước, thức ăn chăn nuôi
01/GCN-CCPT ngày 12/5/2023 Sinh học trên nền thực phẩm, nước, thức ăn chăn nuôi

4

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm Thú y trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

TN 38-18 BNN

14/GCN-QLCL ngày 14/6/2018 (đã thay thế bởi GCN 05)

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, bệnh động vật

05/GCN-QLCL ngày 4/9/2019

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, mẫu nước dung trong chăn nuôi, giết mổ, bệnh động vật

5  

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

TN 17 - 18 BNN

04/GCN-QLCL ngày 20/5/2020

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, bệnh động vật.

6

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật – Chi cục Thú y vùng III

TN 72 - 18 BNN

04/GCN-QLCL ngày 18/01/2019

Hóa học và sinh học trên nền mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bệnh động vật

7

Công ty cổ phần cao su Tân Biên

TN 92 - 19 BNN

01/GCN-QLCL ngày 3/01/2020

Cơ lý, hóa học trên nền mẫu cao su

8

Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng thủy sản Minh Phú

TN 95 - 20 BNN

02/GCN-QLCL ngày 15/01/2020

Hóa học trên nền mẫu thực phẩm

 264/QĐ-CCPT ngày 22/10/2023  Thu hồi Giấy chứng nhận số 02/GCN-QLCL ngày 15/01/2023
9  Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6  TN 105 - 21 BNN 03/GCN-QLCL ngày 18/5/2021   Hóa học trên nền mẫu thực phẩm
10   Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh TN 113 - 21 BNN   04/GCN-QLCL ngày 9/6/2021  Sinh học trên nền mẫu bắp, đầu nành và sản phẩm từ bắp, đậu nành
11  Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng thủy sản Minh Phú  TN 131-22BNN  38/GCN-QLCL ngày 30/11/2022  Hóa học trên nền mẫu tôm
 TN 148-23BNN  17/GCN-CCPT ngày 02/11/2023  Hóa học trên nền mẫu tôm

II

Đăng ký hoạt động chứng nhận

1

Trung tâm Phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

 CN 02-17 BNN

20/GCN-QLCL ngày 7/9/2018

Sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, VietGap trồng trọt, chăn nuôi.

2

Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 6

CN 04-17 BNN

03/GCN-QLCL ngày 31/10/2017

10/GCN-QLCL ngày 17/4/2018

07/GCN-QLCL ngày 17/2/2022

Sản phẩm thủy sản, VietGap trồng trọt. VietGap chăn nuôi

3

Công ty Cổ phần Giám định và Chứng nhận hàng hóa Việt Nam

CN 41 - 20 BNN

07/GCN-QLCL ngày 26/10/2020

Sản phẩm cà phê, ca cao, chè

III

Đăng ký hoạt động giám định

1

Công ty Cổ phần Giám định và Chứng nhận hàng hóa Việt Nam

GĐ 04 - 20 BNN

06/GCN-QLCL ngày 09/01/2020

Sản phẩm Cà phê, Hạt tiêu, hạt điều

 2
 Công ty TNHH Cửu Long Rice  GĐ 05 - 21 BNN 02/GCN-QLCL ngày 29/3/2021  Sản phẩm gạo.


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang