Quy định mới của EU    
Cập nhật: 29/11/2019 04:51
Xem lịch sử tin bài

Quy định mới của EU Trong đầu năm 2019, Ủy ban Châu Âu ban hành các quy định EU số 2019/625; 2019/626, 2009/627, 2019/628 (có hiệu lực từ 14/12/2019) để thực hiện quy định 2017/625 EC về các yêu cầu kiểm soát nhà nước đối với các lô hàng của nguồn gốc động vật cho tiêu dùng cho con người. Cục Quản lý chất lượng có văn bản số 2220/QLCL-CL1 ngày 29/11/2019 hướng dẫn quy định mới của EU. Chi tiết văn bản tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang