Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015    
Cập nhật: 23/01/2016 06:05
Xem lịch sử tin bài

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015 Ngày 21/5/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 1165/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt dự án Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giao đoạn 2011-2015; Ngày 01/4/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 686/QĐ-BNN-QLCL Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo dự án

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang