Tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản    
Cập nhật: 05/09/2013 01:49
Xem lịch sử tin bài

Tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản Ngày 26/8/2013 Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1494 /QLCL-VP về việc tổ chức các lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang