Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên    
Cập nhật: 06/08/2013 01:48
Xem lịch sử tin bài

Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên Ngày 06/8/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1348/QLCL-VP gửi các Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh/Thành phố về việc Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang