Hỏi bởi: Hoàng  lúc 08:45 sáng ngày 31/03/2016 | 6 trả lời | 11603 lượt xem

tôi muốn cung cấp rau Dạ Hiến (Bò Khai) trên núi về Hà nội cần làm thủ tục những gì và giấy từ gì

TRẢ LỜI

         Theo quy định Luật An toàn thực phẩm (khoản 2 Điều 3): “2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh”.

      Do đó đề nghị bạn liện hệ trực tiếp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi bạn ở; trên cơ sở xem xét thực tế nguồn gốc, quy mô sản xuất/thu hái… Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể để bạn thực hiện theo đúng quy định. (Ký cam kết theo quy định tại Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT hoặc cấp Giấy chứng nhận ATTP theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

Theo quy định Luật An toàn thực phẩm (khoản 2 Điều 3): “2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh”.

      Do đó đề nghị bạn liện hệ trực tiếp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi bạn ở; trên cơ sở xem xét thực tế nguồn gốc, quy mô sản xuất/thu hái… Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể để bạn thực hiện theo đúng quy định. (Ký cam kết theo quy định tại Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT hoặc cấp Giấy chứng nhận ATTP theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO