Hỏi bởi: Đỗ Quốc Hưng  lúc 03:55 chiều ngày 14/03/2016a | 2 trả lời | 7423 lượt xem

Tôi có câu hỏi như sau: Hiện nay tôi đang là thành viên của HTX sản xuất vải (trồng trọt) bây giờ HTX của tôi muốn làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì có phải xét nghiệm mẫu đất, mẫu nước của từng hộ trồng vải hay không? Có phải có giấy chứng nhận sức khoẻ từ cấp huyện trở lên cấp cho từng người một không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI

Việc kiểm tra đánh giá phân loại cho HTX sản xuất rau của bạn theo quy định tại Phụ lụa IV Biểu mẫu BB3.2 ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

      Theo quy định trên thì Vùng đất của HTX phải được lấy mẫu đất, nước để xét nghiệm (không phải lấy tất cả các hộ); nếu kết quả này đã có sẵn (kết quả kiểm nghiệm còn trong thời hạn hiệu lực) do  cơ quan, tổ chức tiến hành thì có thể dùng làm căn cứ. VD: nếu HTX của bạn đã được cấp Giấy chứng nhận VietGap kết quả xét nghiệm mẫu đất, nước sẽ được làm căn cứ.

     - Người trực tiếp sản xuất phải được cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ (từ cấp huyện trở lên)

      Đề nghị HTX bạn cần liên hệ trực tiếp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn để có thông tin cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO