Hỏi bởi: Trương Hoàng Lưỡng  lúc 02:01 chiều ngày 23/02/2017a | 2 trả lời | 5652 lượt xem

neu cong ty tu pakistan muon dang ki de xuat khau sang viet nam thi phai lam sao

TRẢ LỜI

         Câu hỏi của bạn chưa rõ nội dung (Xuất khẩu sản phẩm gì ???). Các quy định hiện hành của Bộ NN&PTNT đối với quy định kiểm tra ATTP  nhập khẩu gồm:

       -Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu ;

        -Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu ;

        Bạn cần lưu ý: Câu hỏi tiếng Việt cần có dấu để tránh hiểu nhầm nội dung.

         Câu hỏi của bạn chưa rõ nội dung (Xuất khẩu sản phẩm gì ???). Các quy định hiện hành của Bộ NN&PTNT đối với quy định kiểm tra ATTP  nhập khẩu gồm:

       -Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu ;

        -Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu ;

        Bạn cần lưu ý: Câu hỏi tiếng Việt cần có dấu để tránh hiểu nhầm nội dung.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO