Hỏi bởi: Trần Thị Thúy Nguyên  lúc 10:42 tối ngày 26/01/2017 | 2 trả lời | 6348 lượt xem

Xin hỏi quý cục công ty em muốn nhập thủy sản đông lạnh từ Âu Châu về thì bên phía Âu Châu phải thực hiện những thủ tục gì cho việc đăng ký với Nafiqad để có thể được phép xuất hàng sang Việt Nam. Trân trọng cảm ơn

TRẢ LỜI

Theo quy định của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cần xác nhận và gửi hồ sơ tới Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để được thẩm tra. Quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ được thực hiện theo Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
        Liên quan đến kiểm tra kiểm dịch động vật đề nghị bạn liên hệ với Cục Thú y để có thông tin cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO