Hỏi bởi: ĐẶNG HUỲNH LỆ THU  lúc 08:42 sáng ngày 27/09/2016 | 2 trả lời | 6753 lượt xem

Kính gửi Quý Cục. Xin quý cục cho biết bao lâu cục sẽ cập nhật danh sách các nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam? Nước Bulgaria có đăng ký cách đây rất lâu nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhờ Quý cục giải đáp giúp. Cảm ơn Quý cục.

TRẢ LỜI

Việc cập nhật danh sách được thực hiện ngay khi nước xuất khẩu có hồ sơ đăng ký được thẩm tra đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

- Đến thời điểm này, Bungari chưa gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký theo quy định của Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT nên không có cơ sở xem xét.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO