Hỏi bởi: Hiếu  lúc 02:50 chiều ngày 24/08/2016a | 2 trả lời | 7283 lượt xem

kính gửi cục. tồn dư cho phép thuốc BVTV Imidaclorpid trên sản phẩm chè khô là bao nhiêu? chúng tôi xet nghiệm cho kết quả 0,16mg/kg liệu có nằm trong ngưỡng cho phép không?

TRẢ LỜI

Theo quy định của Thông tư số    03     /2016/TT-BNNPTNT ngày  21 tháng     4  năm  2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật Imidaclopridthuộc nhóm II không được phép sử dụng trên trà. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO