Hỏi bởi: ĐẬU QUÝ  lúc 03:54 chiều ngày 23/08/2016a | 2 trả lời | 6114 lượt xem

KÍNH GỬI QUÝ CỤC! HIỆN DOANH NGHIỆP CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN XUẤT CÁ . SẮP TỚI CHÚNG TÔI MUỐN SẢN XUẤT THÊM MẶT HÀNG TÔM VẬY CHÚNG TÔI CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ ? CÁM ƠN QUÝ CỤC!

TRẢ LỜI

- Trường hợp doanh nghiệp (chỉ sản xuất tiêu thụ trong nước) đã được Chi cục Quản lý CL NLS&TS địa phương cấp Giấy chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, khi có nhu cầu bổ sung sản phẩm trong Giấy chứng nhận, đề nghị anh/chi lập và gửi hồ sơ theo quy định tại mục b) Khoản 5 Điều 18 Mục 2 Chương II Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT.  

- Trường hợp doanh nghiệp (có sản phẩm xuất khẩu) đã được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện  an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, khi có nhu cầu bổ sung sản phẩm trong Giấy chứng nhận, đề nghị anh/chị lập và gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO