Hỏi bởi: Nguyen van son  lúc 11:04 sáng ngày 22/07/2016 | 3 trả lời | 7590 lượt xem

Viet nam co hop tac thuong mai voi pakitan khong ?

TRẢ LỜI

Phòng KH-TH 03:30 chiều ngày 05/08/2016a
Câu hỏi của bạn cần làm rõ về lĩnh vực mà bạn quan tâm. Cục chỉ có thể trả lời các câu hỏi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục (quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản).
Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:43 chiều ngày 04/08/2016a
Phòng KH-TH 01:43 chiều ngày 22/07/2016a

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO