Hỏi bởi: Đỗ Thị Trà Giang  lúc 02:02 chiều ngày 18/11/2023a | 1 trả lời | 183 lượt xem

Chào quý cục : Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực cho thuê dịch vụ kho lạnh các sản phẩm thủy hải sản đông lạnh. Công ty chúng tôi muốn đăng ký Code EU cho kho lạnh thì thực hiện những bước nào? Cảm ơn ạ!

TRẢ LỜI

Đối với kho lạnh độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản có nhu cầu đăng ký xuất khẩu vào EU, cơ sở nghiên cứu hướng dẫn tại văn bản số 5137/BNN-CCPT ngày 31/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm để chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU, để thực hiện.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO