Hỏi bởi: Đỗ Thị Trà Giang  lúc 01:58 chiều ngày 18/11/2023a | 1 trả lời | 119 lượt xem

Kính gửi quý Cục! Công ty chúng tôi là kho lạnh độc lập, chuyên bảo quản các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thủy hải sản đông lạnh. Chúng tôi mong muốn đăng ký vào Danh sách các cơ sở được phép xuất kh

TRẢ LỜI

Đối với kho lạnh độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản có nhu cầu đăng ký xuất khẩu vào EU, cơ sở nghiên cứu hướng dẫn tại văn bản số 5137/BNN-CCPT ngày 31/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm để chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU, để thực hiện.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO