Hỏi bởi: Tuấn  lúc 08:01 sáng ngày 15/11/2023 | 1 trả lời | 211 lượt xem

Theo quy định Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT của Bộ NN đối tượng áp dụng lấy mẫu giám sát không có cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm? Vậy đối với đối tượng này thì áp dụng theo thông tư nào?

TRẢ LỜI

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNTngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm nông lâm thủy sản lưu thông, tiêu thụ trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quản lý ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại các Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT,  Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT… và các văn bản có liên quan.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO