Hỏi bởi: Hạnh  lúc 10:23 sáng ngày 10/11/2023 | 1 trả lời | 130 lượt xem

Cho tôi xin giây chứng nhận hoạt động thử nghiệm mới nhât của Nafi 4

TRẢ LỜI

Bạn liên hệ Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 để được cung cấp:

Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4.

Địa chỉ: 30 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Điệnthoại: 084 38217058  Fax: 84 39142161.

Email: branch4.nafi@mard.gov.vn.

Website:

http://www.nafiqad4.gov.vn/ http://www.nafi4.com.vn.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO