Hỏi bởi: Nguyễn Văn Nam  lúc 03:16 chiều ngày 06/09/2023a | 1 trả lời | 223 lượt xem

Cho tôi hỏi về thủ tục bổ sung hồ sơ đã công bố như thế nào

TRẢ LỜI

Việc thay đổi, bổ sung thông tin đối với hồ sơ đã công bố, được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO