Hỏi bởi: Liễu  lúc 08:36 sáng ngày 17/09/2022 | 1 trả lời | 62 lượt xem

Kính gửi Cục QLCL Nông Lâm Sản & Thủy sản. Khi nào thì nhà máy cần phải thông báo lên chi cục Nam Bộ để xem xét & quyết định đánh giá lại nhà máy? Kính nhờ Cục gửi sô công văn để nhà máy kiểm tra và thực hiện đúng theo quy định ạ.

TRẢ LỜI

Câu hỏi của bạn không đủ thông tin để trả lời. Bạn vui lòng liên hệ với Chi cục Nam Bộ để được giải đáp.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO